Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

"ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ"κάντε
κλικ
πάνω
στις
εικόνες
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΟΧΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ; ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΗΝ.

ή

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Ενοχλεί την κυβέρνηση. Κλείστε το!


Όπως είναι γνωστό στη χώρα μας δεν υπάρχουν σοβαρά προγράμματα και φυσικά δεν προβλέπονται κονδύλια για την επιστημονική έρευνα, γιατί απλούστατα κάναμε και κάνουμε εισαγωγή συμπερασμάτων έρευνας
από τα αμερικάνικα ερευνητικά ιδρύματα και τις πολυεθνικές εταιρείες με συνέπεια την απόλυτη εξάρτησή μας και την πλήρη υποταγή μας στους
δικούς τους στόχους.
Οι ελάχιστες ερευνητικές μονάδες που διαθέτουμε ήταν αναγκασμένες να φυτοζωούν, αφού η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων τους , γίνονταν με το σταγονόμετρο και ανάλογα με τη χρησιμότητα των ερευνών τους στις εκάστοτε εξουσίες και ιδιαίτερα στη δικαιολόγηση των εκάστοτε πολιτικών τους.
Οι περισσότεροι ερευνητές έκαναν και κάνουν προσπάθεια να αναβαθμίσουν τα ελάχιστα ελληνικά ερευνητικά κέντρα και να συμβάλλουν με την έρευνά τους στην αδέσμευτη ανάπτυξη της χώρας, κόντρα στην
αντιερευνητική πολιτική της εκάστοτε οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, συχνά μάλιστα και κόντρα στις δοτές διοικήσεις των ερευνητικών κέντρων.
Αναμφισβήτητα το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) ήταν και παραμένει ένα από τα τρία καλύτερα ερευνητικά κέντρα στη χώρα μας και το μοναδικό σοβαρό ερευνητικό κέντρ
o στο χώρο της κοινωνικής έρευνας. Αναμφισβήτητα η πατερναλιστική ή ακόμα και εχθρική συμπεριφορά της εκάστοτε εξουσίας απέναντι στο ΕΚΚΕ οδήγησε στη διαμόρφωση δομών και λογικών άμυνας με αρνητικές συνέπειες πάνω στην έρευνα. Αυτό όμως σημαίνει πως η πολιτεία έπρεπε να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στην επιστημονική έρευνα, στην προοπτική της απελευθέρωσης της έρευνας από πολιτικές σκοπιμότητες και όχι στο στραγγαλισμό των ερευνητικών ιδρυμάτων και στην
υποταγμένη έρευνα.
Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει ακόμα περισσότερο την έρευνα στην Ελλάδα είναι άμεση συνέπεια της απόλυτης υποταγής της στις εντολές του αμερικανισμού, των κέντρων και των παράκεντρων της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, με άμεση συνέπεια την πλήρη προτεκτορατοποίηση της Ελλάδας,
πράγμα που προαναγγέλλει περιπέτειες και εθνικές τραγωδίες.
Ποιός όμως θα αντισταθεί και ποιός θα ματαιώσει αυτό το έγκλημα; Ποιός άλλος εκτός από τον ίδιο τον Ελληνικό Λαό, από τις δυνάμεις της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού θα μπορούσε ή θα είχε συμφέρον να ανατρέψει τον καταστροφικό και απάνθρωπο καπιταλισμό και την ιμπεριαλιστική εξάρτηση της χώρας και να απελευθερώσει τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα , δηλαδή τις επιστήμες και την επιστημονική έρευνα, δηλαδή την Ελλάδα και την πρόοδο;

Γιά την Πρωτοβουλία Διαλόγου για ένα Νέο Ουμανισμό

Κώστας Λάμπος

________________________________

Περισσότερα μπορείτε να δείτε στη δημοσιογραφική έρευνα του Γιάννη Μπογιόπουλου στο Περιοδικό "ΕΨΙΛΟΝ", τεύχος 953/1907.2009, ένθετο στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 19.07.2009.


http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=64842

Δεν υπάρχουν σχόλια: