Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Νέος Ουμανισμός

«Ως τώρα ο ανθρωπισμός 
γνώρισε δύο σημαντικές περιόδους. 
Η μία ήταν ελληνική και η άλλη αναγεννησιακή. Η δεύτερη κατέληξε στον Γαλιλαίο και στον Νεύτωνα. Τώρα ίσως μπαίνουμε σε μια τρίτη περίοδο νέου ανθρωπισμού. Δεν είναι αποδεκτές 
η ανισότητα και η δικτατορία. Νομίζω πως αυτός ο ανθρωπισμός θα περιλαμβάνει πιο συλλογικές εκδηλώσεις, αφού ζούμε σε μια κοινωνία με αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας. Ας ελπίσουμε ότι θα φτιαχτεί μια πιο 
ανθρωπιστική κοινωνία». 
Ilya Romanovich Prigozhin 

Δεν υπάρχουν σχόλια: